Mới nhất

View All
Tech

Tổng quan về AI - Artificial Intelligence

AI là gì? Artificial Intelligence đã phát triển như thế nào
Tech

Bài toán dự báo bán hàng (Sales Forecast)

Dự báo bán hàng (Sales Forecast) là sự ước đoán về lượng bán của doanh nghiệp, (tính bằng tiền hoặc theo đơn vị sản phẩm).