Gặp gỡ team Magestore tại series 'Chân chất kể tất - Webinar #9: "Thu hút nhân tài thời 4.0 nhờ chiến lược Inbound Recruiting"
Đăng ký tham gia!

Mới nhất

View All
Tech

Debug Magento chuyên nghiệp hơn sử dụng Xdebug

Như ta đã biết, Magento là một framework khá phức tạp. Để debug trong Magento, có nhiều kĩ thuật khác nhau. Phổ biến nhất ta thường hay sử dụng kĩ thuật dump, die. Tuy nhiên, trong trường hợp luồng chạy code phức tạp, nhiều module chạy cùng, thì việc sử dụng dump die để quan sát luồng chạy sẽ gây rất nhiều thời gian. Lúc đó, việc sử dụng xdebug để debug luồng chạy là vô cùng cần thiết.
Tech

Kiểm thử hiệu năng: phòng bệnh hơn chữa bệnh

Như ta đã biết, thường thì một website được viết ra do lập trình viên sẽ được chạy trên một môi trường không có tải, thường thì chỉ có một nhóm người hoạt động trên đó để đảm bảo các công việc testing, coding … Vì vậy, khi website được đưa ra go live, khách hàng sử dụng thật, thường phát sinh ra nhiều vấn đề. Đó là do website chưa được kiểm thử hiệu năng trước khi đưa ra ngoài sử dụng thực tế. Vì vậy, kiểm thử hiệu năng là điều vô cùng cần thiết trong quá trình go live, nhất là đối với những website có đông người sử dụng, có lượng truy cập cao.