Gặp gỡ team Magestore tại series 'Chân chất kể tất - Webinar #9: "Thu hút nhân tài thời 4.0 nhờ chiến lược Inbound Recruiting"
Đăng ký tham gia!

Mới nhất

View All
Tech

Hiểu về Partial Indexer Flow trong Magento 2

Indexing là cách magento chuyển hóa dữ liệu để tăng tốc độ xử lý. Mỗi khi dữ liệu thay đổi, data được chuyển hóa cũng cần cập nhật và reindex lại. Partial Indexer là việc làm cần thiết để tối ưu tốc độ index. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ về nó.
Tech

Tối ưu hóa tốc độ tải trang sử dụng Redis trong Magento 2

Redis là một phần mềm mã nguồn mở có chức năng lưu trữ dữ liệu dạng Key-value trên bộ nhớ RAM, giúp truy xuất dữ liệu nhanh chóng. Chính vì ưu điểm này, ta hoàn toàn có thể thiết lập Redis như một công cụ để làm cache cho Magento 2 để tăng tốc độ xử lý dữ liệu cũng như tải trang.