Gặp gỡ team Magestore tại series 'Chân chất kể tất - Webinar #9: "Thu hút nhân tài thời 4.0 nhờ chiến lược Inbound Recruiting"
Đăng ký tham gia!

Posts by 

Abel

Agile & Culture

Bảng phân quyền - giúp team tự quản với quyền hạn rõ ràng

Cơ thể người là một hệ thống phức tạp, nhiều bộ phận và chức năng cần phải thực hiện cùng một thời điểm. Nhưng khả năng hoạt động và thích ứng lại rất cao