Gặp gỡ team Magestore tại series 'Chân chất kể tất - Webinar #9: "Thu hút nhân tài thời 4.0 nhờ chiến lược Inbound Recruiting"
Đăng ký tham gia!

Posts by 

Amber

Agile & Culture

Để biết quản trị tri thức của bản thân & đội nhóm, bạn cần hiểu tri thức là gì (kỳ 1)

Tri thức là gì? Trong thời đại khối lượng thông tin và tri thức trên toàn cầu ngày càng lớn, bạn cần có những hiểu biết cơ bản về tri thức, từ đó mới biết cách quản trị tri thức của bản thân, của đội nhóm và rộng hơn là cho cả một tổ chức.
Agile & Culture

Tri thức là gì

Tri thức là gì? Tri thức có ý nghĩa gì với doanh nghiệp?
Agile & Culture

Quản lý dự án thành công nhờ foundation chi tiết

Một câu chuyện hay về vai trò của Foundation trong quản lý dự án: càng chi tiết thì dự án càng mượt mà
Agile & Culture

Quản lý dự án dễ dàng với template đơn giản

Template quản lý dự án đơn giản, thích hợp với những dự án nhỏ xinh, ngắn gọn