Gặp gỡ team Magestore tại series 'Chân chất kể tất - Webinar #9: "Thu hút nhân tài thời 4.0 nhờ chiến lược Inbound Recruiting"
Đăng ký tham gia!

Posts by 

Leo

Tech

Một số kinh nghiệm khi lập trình javascript

Một số kinh nghiệm nhỏ khi lập trình javascript. Hi vọng nó sẽ giúp ích cho ai đang lập trình ngôn ngữ này
Tech

Thay thế Redux với React Hooks

Ngoài những hook cơ bản như là useState , useEffect thì có 3 hook có thể kết hợp với nhau để có chức năng giống như là Redux