Posts by 

Mike

Business

PRINCE2 Project Interests - Nhận diện các nhóm lợi ích của dự án

Trong một dự án, có nhiều người quan tâm đến kết quả của nó, được gọi là các bên liên quan (StakeHolder). Họ có thể hỗ trợ hoặc phản đối dự án.
Agile & Culture

PRINCE2 Organization theme, ứng dụng tổ chức dự án tại Magestore

Vận dụng Organization Theme trong PRINCE2 để xây dựng cơ cấu tổ chức dự án tại Magestore
Agile & Culture

Một tuần của Project Manager theo PRINCE2 Process Model

Tái hiện 1 tuần làm việc của Project Manager các dự án triển khai tại Magestore, căn cứ theo PRINCE2 Process Model
Agile & Culture

Chuyển đổi số là gì?

Chuyển đổi số doanh nghiệp (Digital Transform) là quá trình sử dụng công nghệ số để tạo mới và biến đổi quy trình, văn hóa doanh nghiệp.
Business

Quy trình quản lý dự án được trực quan như thế nào

Quy trình quản lý dự án là các bước cần thực hiện nhằm đưa dự án đạt được mục tiêu. Thông qua quy trình quản lý dự án, các thành viên dự án và các bên liên quan sẽ hiểu được các điểm chạm cần thiết để cùng nhau phối hợp và nỗ lực đưa dự án thành công.
Agile & Culture

Agile là gì? Áp dụng cho doanh nghiệp thế nào

Agile là phương pháp quản lý và phát triển doanh nghiệp linh hoạt mà Magestore tiếp cận. Agile khuyến khích sự thay đổi khi phát triển dự án và đưa sản phẩm đến tay người dùng sao cho nhanh nhất.
Agile & Culture

Review sách: đọc sách như một nghệ thuật

Kiến thức thì vô biên, càng học càng thấy ta ngu mà thời gian của bản thân thì có hạn. Vậy nên một kỹ năng tiếp thu kiến thức bằng đọc sách làm sao cho hiệu quả thành ra là một kỹ năng quan trọng.
Business

Quản lý chất lượng: toàn diện theo 14 bước của Crosby

Trong sản xuất và kinh doanh chúng ta thường hay nhắc đến tiêu chí chất lượng cao nhưng thực sự thế nào là chất lượng cao và làm sao để quản lý chất lượng cao?
Tech

Hướng dẫn đào tạo người dùng: làm sao biết hiệu quả

Hướng dẫn đào tạo người dùng một cách hiệu quả sẽ giúp công việc của người BA giảm tải hơn rất nhiều nhờ tránh được việc phải giải thích lắt nhắt gây lãng phí thời gian, ảnh hưởng đến công việc phát triển các dự án mới.
Business

Business Analyst cần học gì: chuyên nghiệp khi viết hướng dẫn sử dụng

Business Analyst cần học gì: tài liệu hướng dẫn sử dụng rõ ràng, chính xác sẽ giúp khách hàng hạnh phúc hơn và qua đó giảm thiểu chi phí hỗ trợ và hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm.
Agile & Culture

Agile Manifesto Customer Collaboration - cộng tác bằng nhận trách nhiệm

Agile Manifesto có nhắc đến Customer Collaboration nghĩa là cộng tác với khách hàng. Nhưng làm thế nào để có thể cộng tác với khách hàng nhằm mang lại giá trị lớn nhất.
Tech

Phát Triển Phần Mềm Theo 5 Cấp Độ

Mô hình phát triển phần mềm để đạt được mức độ tối ưu về giá trị trong thời gian ngắn nhất. Bằng cách xác định được cái gì là quan trọng nhất và tối thiểu nhất sản phẩm cần có để chiếm lĩnh thị trường.