Gặp gỡ team Magestore tại series 'Chân chất kể tất - Webinar #9: "Thu hút nhân tài thời 4.0 nhờ chiến lược Inbound Recruiting"
Đăng ký tham gia!

Posts by 

Steve

Business

Marketing tối đa hoá giá trị vòng đời cho khách hàng

Tận dụng công nghệ để thu thập, phân tích hành vi và nhu cầu của khách hàng, xu hướng Marketing mới hướng về mục tiêu gì.
Agile & Culture

Agile Manifesto là gì và ý nghĩa

Agile Manifesto là gì? Vì sao những người theo triết lý Agile lại lựa chọn đi theo một số giá trị và nguyên lý nhất định. Bài viết sẽ cho bạn lời giải đáp.