Gặp gỡ team Magestore tại series 'Chân chất kể tất - Webinar #9: "Thu hút nhân tài thời 4.0 nhờ chiến lược Inbound Recruiting"
Đăng ký tham gia!

Posts by 

Terry

Agile & Culture

MAGEFEST 2021 - MÙA SUM VẦY

Magefest là sự kiện thường niên của Magestore, được tổ chức lần thứ 2 với phong cách toàn dân phục vụ - được tổ chức bởi cả 7 self - organizing teams với 2 tôn chỉ: Service Mindset - “serve our co-workers" và Together we make it happen (chúng ta phục vụ lẫn nhau và chúng ta đi cùng nhau để mang đến một sự kiện mang dấu ấn của mỗi con người của Magestore, mang lại ý nghĩa và hạnh phúc cho những người khác).