Gặp gỡ team Magestore tại series 'Chân chất kể tất - Webinar #9: "Thu hút nhân tài thời 4.0 nhờ chiến lược Inbound Recruiting"
Đăng ký tham gia!

Posts by 

Vinnie

Business

Freelancer là gì và tại sao các tổ chức tuyển freelancer?

Freelancer là những người làm việc tự do. Tuyển freelancer giúp các tổ chức tiết kiệm chi phí, tiếp cận chuyên gia và tiết kiệm thời gian tuyển dụng.
Business

Business analyst cần học gì? - Tổ chức họp brainstorm

Brainstorm là một kỹ thuật được sử dụng khá là thường xuyên tại Magestore. Bài viết này sẽ mô tả chi tiết cách vận dụng kỹ thuật này trong công việc.
Business

Business Analyst cần học gì: Khám phá yêu cầu về báo cáo

Tóm tắt một số điểm BA cần lưu ý để khám phá yêu cầu liên quan đến report. Một kỹ năng quan trọng Business Analyst cần học.
Business

Business Analyst là gì

Business Analyst (BA) là người phân tích một tổ chức hoặc lĩnh vực kinh doanh bằng cách mô tả lại hoạt động, đánh giá mô hình, hướng dẫn cải tiến và thực hiện tích hợp với giải pháp công nghệ.
Business

Kỹ năng Business Analyst: Acceptance and Evaluation Criteria

Kỹ năng Business Analyst dùng để xác định cụ thể yêu cầu, kết quả và điều kiện mà một giải pháp phải đáp ứng. Đặc biệt, đưa ra các tiêu chí để ra quyết định.
Business

Business Analyst Cần Học Gì?

Tổng quan về các kiến thức và kỹ năng một Business Analyst cần học. Hơn 50 techniques mà BA có thể sử dụng trong quá trình làm việc
Business

3 điều cần biết khi lên chiến lược B2B marketing

B2B Buyer Journey đã thay đổi, những cách làm trước đây không còn phù hợp.
Business

Tăng trải nghiệm khách hàng với nền tảng số

Data và tư duy data-driven sẽ dạy cho bạn cách tăng trải nghiệm khách hàng trên nền tảng số như thế nào.