Gặp gỡ team Magestore tại series 'Chân chất kể tất - Webinar #9: "Thu hút nhân tài thời 4.0 nhờ chiến lược Inbound Recruiting"
Đăng ký tham gia!

Posts by 

Winnie

Tech

Tạo trang web tĩnh với Amazon S3 và Amazon Cloudfront

Hướng dẫn để các bạn có thể tự tay public một website tĩnh cơ bản và nhanh nhất với Amazon là S3 bucket và Cloudfront
Tech

Tạo máy chủ ảo qua EC2 của AWS - So sánh EC2 và Lightsail

Amazon EC2 cho phép chúng ta cung cấp tài nguyên máy tính ảo hoá theo yêu cầu.
Tech

Natural Language Processing trong chatbot

Natural Language Processing là gì? Ứng dụng của Natural Language Processing là gì?
Tech

Tạo chat bot bằng Amazon Lex và Slack

Chat bot là một trợ lý ảo hữu dụng giúp bạn có được thông tin nhanh chóng. Đây là bước đầu tiên trong việc tạo một chat bot bằng Amazon Lex và Slack
Tech

3 lý do tại sao chatbot ngày càng được yêu thích bởi các doanh nghiệp

Chatbot là một cơ hội lớn trong thời đại công nghệ mới. Vậy đâu là lý do để áp dụng Chatbot trong doanh nghiệp.
Tech

5 ứng dụng phổ biến của Chatbot

Chatbot thông dụng như bây giờ. Vậy thực chất Chatbot thực sự là gì và Chatbot đã làm được những gì?