Gặp gỡ team Magestore tại series 'Chân chất kể tất - Webinar #2: "How to build data warehouse by Hadoop ecosystem"
Đăng ký tham gia!

Agile & Culture

 Category

Agile & Culture

Xử lý thế nào khi trong nhóm có sự bất đồng ý kiến

Khi bạn quản lý một team, không có gì đảm bảo team của bạn luôn hòa đồng.
Agile & Culture

Hợp đồng Agile (Agile Contract)

Làm thế nào để khách hàng và nhà cung cấp phần mềm cùng làm việc và chia sẻ rủi ro. Nếu nhà cung cấp phần mềm đã Agile nhưng khách hàng không Agile thì phải làm thế nào.
Agile & Culture

Khuyến khích nhân viên chia sẻ tri thức với hệ thống Discourse

Để nhân viên mạnh dạn chia sẻ tri thức sẽ cần phải xây dựng hệ thống đơn giản, dễ dùng, ít rào cản kỹ thuật và rào cản định kiến, cũng như phải có công cụ và chế độ khen thưởng động viên.
Agile & Culture

Làm sao sắp xếp ưu tiên User Story trên Backlog

Hướng dẫn Product Owner sắp xếp ưu tiên thứ tự thực hiện User Story
Agile & Culture

Review sách và đọc sách hiệu quả

Cách viết bài review sách hay? Thế nào là đọc sách hiệu quả?
Agile & Culture

Xây dựng hệ thống quản trị tri thức doanh nghiệp

Ví dụ xây dựng hệ thống quản trị tri thức trong doanh nghiệp tại Magestore
Agile & Culture

Tri thức là gì

Tri thức là gì? Tri thức có ý nghĩa gì với doanh nghiệp?
Agile & Culture

Thực hành Scrum với GitLab

Minh họa cách thực hành Scrum Framework với ứng dụng GitLab, nhờ đó người làm phần mềm sẽ không cần phải sử dụng quá nhiều công cụ.