Gặp gỡ team Magestore tại series 'Chân chất kể tất - Webinar #9: "Thu hút nhân tài thời 4.0 nhờ chiến lược Inbound Recruiting"
Đăng ký tham gia!

Agile & Culture

 Category

Agile & Culture

MAGEFEST 2021 - MÙA SUM VẦY

Magefest là sự kiện thường niên của Magestore, được tổ chức lần thứ 2 với phong cách toàn dân phục vụ - được tổ chức bởi cả 7 self - organizing teams với 2 tôn chỉ: Service Mindset - “serve our co-workers" và Together we make it happen (chúng ta phục vụ lẫn nhau và chúng ta đi cùng nhau để mang đến một sự kiện mang dấu ấn của mỗi con người của Magestore, mang lại ý nghĩa và hạnh phúc cho những người khác).
Agile & Culture

Tuyển dụng với mindset marketing - branding - sales

Thay đổi mindset trong việc tuyển dụng sang hướng marketing-branding, sẽ giúp bạn gầy dựng thương hiệu nhà tuyển dụng và thu hút được ứng viên phù hợp như thế nào?
Agile & Culture

Inbound Recruiting - Tuyển dụng chủ động thời đại 4.0

Inbound Recruiting là gì? Tại sao bạn nên dùng chiến lược này trong tuyển dụng?
Agile & Culture

Phương pháp thiết kế cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

Cơ sở lý thuyết để thiết kế cơ cấu tổ chức cho một doanh nghiệp Agile có nhiều team?
Agile & Culture

Chuyển đổi số hệ thống tuyển dụng

Tóm tắt quá trình phân tích và lên kế hoạch chuyển đổi hệ thống tuyển dụng nhân sự tại Magestore.
Agile & Culture

Chuyển đổi số như thế nào

Khái niệm chuyển đổi số là gì đã chỉ rõ đây không phải là vấn đề của công nghệ. Đây là bài toán cấu trúc toàn bộ doanh nghiệp.
Agile & Culture

7 Tips Giúp Tăng Sự Tương Tác trong Webinar của Bạn

Webinar của bạn thiếu sôi nổi và chưa gợi lên được sự tương tác mạnh mẽ từ người tham gia? Xem thêm 7 tips này để áp dụng ngay!