Gặp gỡ team Magestore tại series 'Chân chất kể tất - Webinar #2: "How to build data warehouse by Hadoop ecosystem"
Đăng ký tham gia!

Business

 Category

Business

Xây dựng Dashboard dự báo doanh số và quản lý kinh doanh B2B

Cách xây dựng Dashboard dự báo doanh số và quản lý kinh doanh B2B, dựa trên Odoo và Google Data Studio
Business

Business Case là gì

Business Case thiết lập cơ chế đảm bảo dự án vẫn được mong chờ, khả thi và có thể xài được.
Business

Tiềm năng thành công - Nền tảng quan trọng của Customer Success

Tiềm năng thành công - Tại sao đây là nền tảng quan trọng của Customer Success? Làm thế nào để xây dựng các tiêu chí đánh giá khách hàng tiềm năng?
Business

Customer Success là gì? Từ góc độ triết lý vận hành doanh nghiệp

Bài viết trả lời câu hỏi Customer Success là gì, định nghĩa dành cho người mới tiếp cận với công việc Customer Success, muốn cải tiến công việc giải quyết các vấn đề của khách hàng trong các doanh nghiệp B2B.
Business

So sánh Customer Success của mô hình kinh doanh On-premise vs SaaS

Sự khác nhau khi triển khai Customer Success giữa 2 model business: SaaS (phần mềm dịch vụ ) và On-premise (phần mềm dạng cài đặt) như thế nào ?
Business

Decision Challenge Graph - Phân tích hành vi ra quyết định của khách hàng

Phân tích hành vi ra quyết định của khách hàng bằng Decision Challenge Graph
Business

Review sách: Sale Challenger

Review sách: Sale Challenger, làm rõ một người sale thành đạt cần cách tiếp cận khác biệt
Business

PRINCE2 Project Interests - Nhận diện các nhóm lợi ích của dự án

Trong một dự án, có nhiều người quan tâm đến kết quả của nó, được gọi là các bên liên quan (StakeHolder). Họ có thể hỗ trợ hoặc phản đối dự án.