Tạo sai cần chuyển đổi số trong tuyển dụng

Theo nghiên cứu của Research-Live.com, nhân viên có gắn bó với doanh nghiệp sẽ khiến khách hàng gắn bó với doanh nghiệp và tạo ra sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận.

Tạo sai cần chuyển đổi số trong tuyển dụng

Một trong các hoạt động của chuỗi này là Tuyển Dụng Nhân Sự, đặt nền móng để tuyển dụng đầu vào phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn chuyển đổi số để tạo ra các lợi ích từ việc gắn kết khách hàng, thì không thể bỏ qua việc chuyển đổi số quá trình tuyển dụng nhân sự.

Bài viết này mô tả tóm tắt quá trình phân tích và lên kế hoạch chuyển đổi hệ thống tuyển dụng nhân sự tại Magestore.

Bối cảnh Magestore

Sau một hành trình chuyển đổi số, Magestore đã hình thành môi trường làm việc từ xa cho phép nhân viên làm việc tự do tại bất cứ địa điểm nào. Hệ thống quản lý dần trở nên linh hoạt theo mindset Agile. Về cơ cấu tổ chức, Magestore đi theo cơ cấu phẳng (Flat) với các team tự chủ chuyên môn trực tiếp phục vụ sản xuất, kinh doanh. Công ty không còn phòng ban nhân sự, tài chính, kế toán. Các chức năng này được chuyển về một team duy nhất với sứ mệnh Business Operation và People Development.

môi trường làm việc từ xa cho phép nhân viên làm việc tự do tại bất cứ địa điểm nào

Dựa trên bối cảnh đó, outcome của việc tuyển dụng là phải có được người phù hợp với định hướng về văn hóa, môi trường và các giá trị cốt lõi Magestore. Kiên quyết không tuyển dụng người không phù hợp. Tuyệt đối không phát sinh các phòng ban chức năng dành riêng cho việc tuyển dụng để đảm bảo cơ cấu gọn nhẹ. Theo các đòi hỏi này, team People Development đưa ra giải pháp xây dựng hệ thống tuyển dụng số, tuyển dụng theo mindset bán hàng, dựa vào Inbound Marketing và coi ứng viên như là khách hàng.

Cách Magestore tạo ra chuỗi giá trị, phát triển bền vững

Phân tích và lên kế hoạch thực hiện

Trên tư duy đó, Customer Journey được lập ra để có thể hình dung toàn bộ hành trình của một người từ khi chưa phải nhân viên của Magestore, bước chân vào hệ thống tuyển dụng, và trải qua quá trình onboard nhằm xác định sự phù hợp với văn hóa và môi trường của Magestore. Xem toàn bộ nội dung chi tiết về Customer Journey tại đây.

Customer Journey được lập ra để có thể hình dung toàn bộ hành trình của một người từ khi chưa phải nhân viên của Magestore

Trên Customer Journey này, điều quan trọng là nêu bật được mục đích và vai trò của mỗi Stake Holder tham gia. Tại Magestore các Stake Holder này bao gồm, ứng viên/nhân viên mới tuyển dụng, team và nhân viên mới sẽ tham gia làm việc, team People Development và CEO. Mỗi người/team tham gia hành trình này sẽ có mục đích khác nhau.

Sau khi xác định mục đích, hệ thống hiện hành được phân tích và đánh giá chi tiết dựa theo mục đích, cũng như tìm ra các thách thức. Giải pháp chi tiết gồm Quy trình và Công cụ được đưa ra để áp dụng trên từng bước đi của ứng viên trên hành trình nhằm đạt được mục đích và mục tiêu trên từng bước đi này.

Cuối cùng, mỗi giải pháp trên từng bước đi được tái hiện lại trên roadmap làm kế hoạch triển khai. Team People Development cũng áp dụng Agile trong việc xây dựng và triển khai giải pháp, phát hành các Process và Tool mỗi tuần, giải quyết trực tiếp và lần lượt từng vấn đề quan trọng nhất trên toàn bộ hành trình của ứng viên/nhân viên mới. Xem toàn bộ nội dung chi tiết về Roadmap Chuyển đổi số tại đây.

IT roadmap làm kế hoạch triển khai. Team People Development cũng áp dụng Agile trong việc xây dựng và triển khai giải pháp, phát hành các Process và Tool mỗi tuần

Kết Luận

Việc chuyển đổi số sẽ không chỉ dừng lại ở từng phòng ban riêng lẻ. Magestore cần chuyển đổi trên toàn bộ ngóc ngách trong chuỗi gía trị của doanh nghiệp, đạt đến sự cân bằng trong việc gắn kết và trải nghiệm giữa khách hàng và nhân viên.

Tham khảo

Chuyển đổi số là gì

Chuyển đổi số như thế nào

Hãy đăng ký nhận tin để là người đầu tiên đọc bài viết mới nhất từ chúng tôi nhé

Posted 
Aug 2, 2020
 in 
Agile & Culture
 category

Bài viết khác từ

Agile & Culture

category

View All