Xây dựng mindset chuyển đổi số

Khái niệm chuyển đổi số là gì đã chỉ rõ đây không phải là vấn đề của công nghệ. Đây là bài toán cấu trúc toàn bộ doanh nghiệp. Do đó không thể xem xét chuyển đổi số như là việc của riêng phòng ban kỹ thuật.

Do đó việc đầu tiên là cần thống nhất từ cấp lãnh đạo cao nhất (C-Level). Vì chuyển đổi số không phải là bài toán riêng lẻ của phòng ban, mà là một bài toán tổng thể cả công ty, vì vậy toàn bộ lãnh đạo cấp cao cần ở trong 1 team phối hợp với nhau thực sự. Team này có trách nhiệm cao nhất thống nhất 1 định hướng mục tiêu chung của toàn bộ doanh nghiệp.

Xây dựng mindset chuyển đổi số từ lãnh đạo cao nhất - C Level

Một trong các vấn đề thách thức của chuyển đổi số là con người với mindset và văn hoá phù hợp. Họ cần ủng hộ hoàn toàn với quá trình chuyển đổi. Do đó những chính sách tạo động lực, khuyến khích nhân viên theo đuổi các hành vi đúng đắn trong quá trình chuyển đổi là cần thiết.

Ví dụ tại Magestore, hệ thống small reward ngay và luôn theo hành vi tốt được triển khai, lấy đâu làm nền móng động viên các hành vi phù hợp với chuyển đổi số. Bất cứ ai trong công ty cũng có thể reward nhỏ cho đồng nghiệp của mình để khuyến khích, lan truyền các hành vi tốt và phù hợp với văn hoá mới của công ty. Tham khảo thêm Văn hóa trân trọng và ghi nhận nơi công sở.

Small reward cho những hành vi đúng khuyến khích chuyển đổi số

Lên chiến lược chuyển đổi số

Cập nhật nhật mô hình kinh doanh

Với bản chất Chuyển đổi số là sự thay đổi về mô hình kinh doanh, nên việc xem xét và cập nhật từ gốc của doanh nghiệp là mô hình kinh doanh. Có thể sử dụng Business Model Canvas để phân tích về mô hình kinh doanh của doanh nghiệp trong hiện tại và tương lai mong muốn.

Cập nhật nhật mô hình kinh doanh - Business model canvas

Tìm mắt xích ưu tiên trên chuỗi giá trị

Khi đã có sự thay đổi về mô hình kinh doanh, chuỗi giá trị của doanh nghiệp điương nhiên kéo theo sự thay đổi. Áp dụng mô hình của Michael Potter để phân tích xem bạn muốn sắp xếp lại hoặc thực hiện chuyển đổi số phần nào trên toàn bộ chuỗi giá trị này. Mắt xích nào trên chuỗi là quan trọng nhất cần phải được làm trước. Ví dụ: trọng tâm là Outbound Logistic để cải thiện chất lượng giao hàng cho khách hàng.

Value Chain - Chuỗi giá trị

Xác định lợi ích mong muôn

Sau khi cơ cấu và tìm ra mắt xích trọng tâm cần chuyển đổi trên chuỗi giá trị. Hãy xác định mục tiêu - lợi ích cần thay đổi trong mỗi giai đoạn. Ví dụ như mục tiêu giảm thời gian ship hàng quốc tế cho khách hàng xuống dưới 7 ngày, thuộc Outboud Logistic trong Value Chain đã chọn. Dựa vào mục tiêu mong muốn này, sử dụng biểu đồ xương cá của Ishikawa để tìm ra các quan hệ nhân - quả, từ đó định hình được các khu vực cần tác động để thay đổi vào.

Để hiểu rõ hơn về cách đặt mục tiêu, tham khảo Outcome là gì.

Mô hình xây dựng Outcome

Thiết kế chuyển đổi số

Ứng dụng Enterprise Architecture

Để thực hiện chuyển đổi số, sẽ cần thiết kế lại cấu trúc của doanh nghiệp cùng lúc trên cả 4 góc nhìn. 4 góc nhìn bao gồm:

  1. The Business Perspective: định nghĩa các quy trình và tiêu chuẩn cho việc vận hành doanh nghiệp hàng ngày.
  2. The Application perspective: định nghĩa tương tác giữa các quy trình và tiêu chuẩn sử dụng trong doanh nghiệp.
  3. The Information perspective định nghĩa và phân loại các dữ liệu thô như tài liệu, cơ sở dữ liệu, ảnh, bảng tính. Các dữ liệu thô này được doanh nghiệp yêu cầu để có thể vận hành hiệu quả.
  4. The Infrastructure perspective định nghĩa các phần cứng, hệ điều hành, chương trình, mạng, máy chủ được sử dụng bởi tổ chức.

Thiết kế quy trình

Trước tiên cần sắp xếp lại quy trình cho phù hợp nhằm giải quyết được mục tiêu đã đề ra. Quy trình được xuất phát từ Customer Journey tương ứng với phần mục tiêu cần giải quyết. Lưu ý rằng, Customer có thể là bao gồm cả nhân viên doanh nghiệp, các phòng ban có sự tương tác.

Tham khảo thêm ví dụ về Customer Journey trong quá trình chuyển đổi số hệ thống tuyển dụng Magestore tại đây.

Customer Journey
Thiết kế quy trình‍

Thiết kế toàn bộ kiến trúc

Sau đó đưa các góc nhìn ứng dụng, dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin vào nhằm thiết kế toàn bộ cấu trúc doanh nghiệp để giải quyết mục tiêu đề ra.

Những lợi thế có được của kiến trúc doanh nghiệp bao gồm cải thiện việc ra quyết định, cải thiện khả năng thích ứng với thay đổi nhu cầu hoặc điều kiện thị trường, loại bỏ các quy trình không hiệu quả và dư thừa, tối ưu hóa việc sử dụng tài sản của tổ chức và giảm thiểu doanh thu của nhân viên.

Thiết kế toàn bộ kiến trúc


Lập kế hoạch chuyển đổi số

Xây dựng road map chuyển đổi số

Sau đã có thiết kế lại kiến trúc doanh nghiệp, sẽ cần bẻ thành các component chuyển đổi độc lập. Đi từ kiến trúc hiện tại tới kiến trúc tương lai sẽ phải đi qua nhiều thời kỳ, mỗi thời kỳ ta sẽ hoàn thành một vài component. Thứ tự hoàn thành các component tạo thành một road map dẫ đường để chuyển đổi doanh nghiệp từ kiến trúc hiện tại tới kiến trúc tương lai.

Xây dựng road map chuyển đổi số


Lên lịch thực hiện chuyển đổi số

Từ roadmap, kế hoạch chi tiết được lập với việc sắp xếp các component theo dòng thời gian và theo các mắt xích, phòng ban, team tùy theo cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

Lên lịch thực hiện chuyển đổi số

Triển khai chuyển đổi số

Từ roadmap và lịch triển khai, các dự án chuyển đổi số được thành lập.Nên tổ chức các dự án theo Agile, điều này sẽ giúp doanh nghiệp chuyển đổi từ từ và có từng bước thích nghi, điều chỉnh kiến trúc cho phù hợp với tương lai khó đoán định. Bản thân chuyển đổi có thể chứa đựng các yếu tố rủi ro phá tan khung kiến trúc vững chắc lâu nay của doanh nghiệp. Việc từng bước xây đắp một kiến trúc mới, làm đến đâu áp dụng luôn đến đấy sẽ ít rủi ro hơn.

Tham khảo

From Business Strategy to Information Technology Roadmap

Digital to the Core - Remastering Leadership for Your Industry, Your Enterprise, and Yourself

Hãy đăng ký nhận tin để là người đầu tiên đọc bài viết mới nhất từ chúng tôi nhé

Posted 
Jul 18, 2020
 in 
Agile & Culture
 category

Bài viết khác từ

Agile & Culture

category

View All