Quy trình quản lý dự án là gì

Quy trình quản lý dự án là các bước cần thực hiện nhằm đưa dự án đạt được mục tiêu. Thông qua quy trình quản lý dự án, các thành viên dự án và các bên liên quan sẽ hiểu được các điểm chạm cần thiết để cùng nhau phối hợp và nỗ lực đưa dự án thành công.

Với vai trò quan trọng như vậy, một người quản lý dự án cần phải trực quan hóa được quy trình để giúp mọi người hình dung tổng quan các công việc, công cụ liên quan trong suốt quá trình quản lý dự án.

Ví dụ về trực quan hóa một quy trình quản lý dự án đơn giản

Trực quan hóa một quy trình quản lý dự án đơn giản
Trực quan hóa một quy trình quản lý dự án đơn giản

Ví dụ trên được sử dụng trong một dự án phần mềm. Quy trình đơn giản này hoàn toàn có thể in ra trên một trang giấy khổ lớn để các thành viên dự án có thể nhìn thấy và tuân thủ theo.

  • Đầu tiên quản lý dự án vẽ chu trình của dự án ở Layer thứ nhất, gọi là Steps đi theo Timeline của dự án.
  • Ở Layer thứ 2 là các activities mô tả các hoạt động chính trong mỗi Steps.
  • Layer 3 là Check-List giúp rà soát chất lượng.
  • Layer 4 là các công cụ được sử dụng để giao tiếp hoặc dùng để xây dựng sản phẩm.
  • Tùy theo quy mô khác nhau, quản lý dự án có thể đưa vào sơ đồ thêm các Layer về Rủi ro, Stake Holder liên quan hoặc Product Package phải hoàn thành.

Kết luận

Trực quan hóa quy trình quản lý dự án
Trực quan hóa quy trình quản lý dự án

Trong công việc trên, quản trị dự án phải cần xem xét toàn bộ quy trình của mình: từng bước một, phải làm gì để hoàn thành một dự án từ đầu đến cuối? Thách thức trong việc trực quan hóa ở đây là giữ cho mọi thứ đơn giản, rành mạch. Những thứ quan trọng nhất và cần chú ý nhất mới nên đưa lên bảng trực quan. Những thứ ít quan trọng hơn thì để ra ngoài. Nếu bạn không thể trực quan hóa được một cách gọn gàng, rất có khả năng bạn đang tự vướng vào vào một mớ dây rối.

Tuyển dụng Quản Lý Dự Án Phần Mềm, môi trường làm việc từ xa, linh hoạt thời gian, quản lý theo Agile

Hãy đăng ký nhận tin để là người đầu tiên đọc bài viết mới nhất từ chúng tôi nhé

Posted 
Mar 6, 2020
 in 
Business
 category

Bài viết khác từ

Business

category

View All