Gặp gỡ team Magestore tại series 'Chân chất kể tất - Webinar #9: "Thu hút nhân tài thời 4.0 nhờ chiến lược Inbound Recruiting"
Đăng ký tham gia!

Posts Tagged 

AWS

Tech

Tạo máy chủ ảo qua EC2 của AWS - So sánh EC2 và Lightsail

Amazon EC2 cho phép chúng ta cung cấp tài nguyên máy tính ảo hoá theo yêu cầu.
Tech

Tạo trang web tĩnh với Amazon S3 và Amazon Cloudfront

Hướng dẫn để các bạn có thể tự tay public một website tĩnh cơ bản và nhanh nhất với Amazon là S3 bucket và Cloudfront