Gặp gỡ team Magestore tại series 'Chân chất kể tất - Webinar #9: "Thu hút nhân tài thời 4.0 nhờ chiến lược Inbound Recruiting"
Đăng ký tham gia!

Posts Tagged 

B2B Sales

Business

Cross-border B2B Sales: Những bài học từ Magestore khi đưa giải pháp IT đến với khách hàng quốc tế

Webinar Cross-border B2B sales: Make and Break là lần đầu tiên 2 thành viên kỳ cựu của Business Consultant chia sẻ về những bài học kinh nghiệm trong quá trình tư vấn cho hàng nghìn khách hàng quốc tế trong 3 năm qua.