Posts Tagged 

Business Analyst cần học gì

Business

PRINCE2 Project Interests - Nhận diện các nhóm lợi ích của dự án

Trong một dự án, có nhiều người quan tâm đến kết quả của nó, được gọi là các bên liên quan (StakeHolder). Họ có thể hỗ trợ hoặc phản đối dự án.
Business

Viết tài liệu như thế nào là đủ và khi nào nên viết? - Từ quan điểm Agile

Có phải áp dụng Agile là không cần có tài liệu nữa không? Cách tiếp cận Agile với việc viết tài liệu trong dự án là gì?
Tech

Phát Triển Phần Mềm Theo 5 Cấp Độ

Mô hình phát triển phần mềm để đạt được mức độ tối ưu về giá trị trong thời gian ngắn nhất. Bằng cách xác định được cái gì là quan trọng nhất và tối thiểu nhất sản phẩm cần có để chiếm lĩnh thị trường.
Agile & Culture

Agile Manifesto Customer Collaboration - cộng tác bằng nhận trách nhiệm

Agile Manifesto có nhắc đến Customer Collaboration nghĩa là cộng tác với khách hàng. Nhưng làm thế nào để có thể cộng tác với khách hàng nhằm mang lại giá trị lớn nhất.
Tech

Hướng dẫn đào tạo người dùng: làm sao biết hiệu quả

Hướng dẫn đào tạo người dùng một cách hiệu quả sẽ giúp công việc của người BA giảm tải hơn rất nhiều nhờ tránh được việc phải giải thích lắt nhắt gây lãng phí thời gian, ảnh hưởng đến công việc phát triển các dự án mới.
Agile & Culture

12 Agile principles dưới góc nhìn của Business Analyst

12 nguyên tắc agile nhìn dưới góc độ của người làm BA trong team phát triển phần mềm sẽ là như nào? Là BA, bạn nên chú trọng vào những keyword nào để nâng cao hiệu quả công việc trong đội nhóm agile?
Business

Kỹ năng Business Analyst: Acceptance and Evaluation Criteria

Kỹ năng Business Analyst dùng để xác định cụ thể yêu cầu, kết quả và điều kiện mà một giải pháp phải đáp ứng. Đặc biệt, đưa ra các tiêu chí để ra quyết định.
Business

Kỹ năng Business Analyst: đồng cảm khi giao tiếp

Khi giao tiếp với stakeholders, làm thế nào để giải quyết xung đột khi tương tác, đặc biệt nếu họ là khách hàng đang phản ứng một cách tức giận và khó chịu.
Business

Business Analyst là gì

Business Analyst (BA) là người phân tích một tổ chức hoặc lĩnh vực kinh doanh bằng cách mô tả lại hoạt động, đánh giá mô hình, hướng dẫn cải tiến và thực hiện tích hợp với giải pháp công nghệ.
Agile & Culture

Thế nào là 1 business analyst có agile mindset?

Làm business analyst theo kiểu agile là như thế nào? Trong đội nhóm hoặc tổ chức agile, vai trò và hành vi của người làm BA có agile mindset sẽ ra sao? Đọc bài viết để được giải đáp.
Business

Business Analyst cần học gì: Khám phá yêu cầu về báo cáo

Tóm tắt một số điểm BA cần lưu ý để khám phá yêu cầu liên quan đến report. Một kỹ năng quan trọng Business Analyst cần học.
Tech

Business Analyst cần học gì: thiết kế test case

Khi nhận sản phẩm developer làm theo yêu cầu, không tránh khỏi có lúc Business Analyst cũng phải test lại để đảm bảo yêu cầu được thực hiện đúng như đã mô tả. Do vậy hiểu về cách xây dựng test case cũng là một kỹ năng mà Business Analyst cần học, cần quan tâm