Gặp gỡ team Magestore tại series 'Chân chất kể tất - Webinar #9: "Thu hút nhân tài thời 4.0 nhờ chiến lược Inbound Recruiting"
Đăng ký tham gia!

Posts Tagged 

Chatbot

Tech

7 tháng xây dựng sản phẩm Trợ Lý Bán Lẻ

Khám phá những cơ hội & thách thức của nhóm phát triển sản phẩm Trợ lý Bán lẻ trong 7 tháng đầu tiên
Tech

Làm thế nào để phát triển Chatbot trong doanh nghiệp?

Giúp bạn hiểu được trình tự phát triển chatbot trong doanh nghiệp và một số yếu tố chính để giúp quá trình đó thành công