Posts Tagged 

Culture

Agile & Culture

4 Sự kiện của Team Agile

Giới thiệu 4 sự kiện chính thức của team Agile đảm bảo tính tương tác, minh bạch, thanh tra lẫn nhau giúp team hoạt động linh hoạt và hiệu quả trong mọi điều kiện.
Agile & Culture

5 Hiểu Nhầm về việc Trân trọng và Ghi nhận ở Công Sở (Kỳ I)

Trân trọng và ghi nhận nỗ lực làm việc của nhau tại nơi làm việc là vô cùng quan trọng. Thực tế có nhiều hiểu nhầm quanh chủ đề này khiến chúng ta không làm nó thường xuyên. Khám phá để không mắc sai lầm thêm
Agile & Culture

5 Hiểu Nhầm về việc Trân trọng và Ghi nhận ở Công Sở(Kỳ II)

Ghi nhận là gì? Trân trọng là gì? Có phải chúng ta chỉ cần ghi nhận những điều đặc biệt, những thành tích xuất sắc vượt mong đợi hay không? Nhiều người hay đánh tráo 2 khái niệm này. Hãy tìm hiểu để tránh nhầm lẫn này.