Gặp gỡ team Magestore tại series 'Chân chất kể tất - Webinar #9: "Thu hút nhân tài thời 4.0 nhờ chiến lược Inbound Recruiting"
Đăng ký tham gia!

Posts Tagged 

Customer Success

Business

Tiềm năng thành công - Nền tảng quan trọng của Customer Success

Tiềm năng thành công - Tại sao đây là nền tảng quan trọng của Customer Success? Làm thế nào để xây dựng các tiêu chí đánh giá khách hàng tiềm năng?
Business

Customer Success là gì? Từ góc độ triết lý vận hành doanh nghiệp

Bài viết trả lời câu hỏi Customer Success là gì, định nghĩa dành cho người mới tiếp cận với công việc Customer Success, muốn cải tiến công việc giải quyết các vấn đề của khách hàng trong các doanh nghiệp B2B.
Business

So sánh Customer Success của mô hình kinh doanh On-premise vs SaaS

Sự khác nhau khi triển khai Customer Success giữa 2 model business: SaaS (phần mềm dịch vụ ) và On-premise (phần mềm dạng cài đặt) như thế nào ?
Agile & Culture

Agile Manifesto Customer Collaboration - cộng tác bằng nhận trách nhiệm

Agile Manifesto có nhắc đến Customer Collaboration nghĩa là cộng tác với khách hàng. Nhưng làm thế nào để có thể cộng tác với khách hàng nhằm mang lại giá trị lớn nhất.
Tech

Hướng dẫn đào tạo người dùng: làm sao biết hiệu quả

Hướng dẫn đào tạo người dùng một cách hiệu quả sẽ giúp công việc của người BA giảm tải hơn rất nhiều nhờ tránh được việc phải giải thích lắt nhắt gây lãng phí thời gian, ảnh hưởng đến công việc phát triển các dự án mới.
Business

Trải nghiệm khách hàng là gì: hiểu đúng về customer success

Customer Success trong trải nghiệm khách hàng nhằm đảm bảo rằng khách hiểu và hưởng thụ toàn bộ sản phẩm và dịch vụ xuyên suốt từ trước đến sau bán hàng