Posts Tagged 

Customer Success

Agile & Culture

Agile Manifesto Customer Collaboration - cộng tác bằng nhận trách nhiệm

Agile Manifesto có nhắc đến Customer Collaboration nghĩa là cộng tác với khách hàng. Nhưng làm thế nào để có thể cộng tác với khách hàng nhằm mang lại giá trị lớn nhất.
Tech

Hướng dẫn đào tạo người dùng: làm sao biết hiệu quả

Hướng dẫn đào tạo người dùng một cách hiệu quả sẽ giúp công việc của người BA giảm tải hơn rất nhiều nhờ tránh được việc phải giải thích lắt nhắt gây lãng phí thời gian, ảnh hưởng đến công việc phát triển các dự án mới.
Business

Trải nghiệm khách hàng là gì: hiểu đúng về customer success

Customer Success trong trải nghiệm khách hàng nhằm đảm bảo rằng khách hiểu và hưởng thụ toàn bộ sản phẩm và dịch vụ xuyên suốt từ trước đến sau bán hàng