Gặp gỡ team Magestore tại series 'Chân chất kể tất - Webinar #9: "Thu hút nhân tài thời 4.0 nhờ chiến lược Inbound Recruiting"
Đăng ký tham gia!

Posts Tagged 

Freelancer

Business

Freelancer là gì và tại sao các tổ chức tuyển freelancer?

Freelancer là những người làm việc tự do. Tuyển freelancer giúp các tổ chức tiết kiệm chi phí, tiếp cận chuyên gia và tiết kiệm thời gian tuyển dụng.