Gặp gỡ team Magestore tại series 'Chân chất kể tất - Webinar #9: "Thu hút nhân tài thời 4.0 nhờ chiến lược Inbound Recruiting"
Đăng ký tham gia!

Posts Tagged 

Machine Learning

Tech

Phát hiện ngoại lệ với Anomaly Detection

Làm thế nào dựa vào các số liệu động cơ này để đưa ra các cảnh báo nguy cơ chất lượng, biết được động cơ nào đảm bảo có thể xuất ra thị trường
Tech

Cơ bản về lớp giải thuật Time Series Forecasting

Tìm hiểu ý tưởng cơ bản cho các thuật toán Time Series Forecasting
Tech

Xây dựng prototype cho bài toán demand forecasting

Hướng dẫn xây dựng một hệ thống machine learning nhỏ vận dụng những kiến thức học được sau khóa Machine Learning của Andrew Ng trên Coursera
Tech

Tổng quan về AI - Artificial Intelligence

AI là gì? Artificial Intelligence đã phát triển như thế nào
Tech

Machine Learning cơ bản

Machine Learning là gì? Phân biện giữa Machine Learning và AI?
Tech

Con đường học Machine Learning cơ bản

Khi tiếp xúc và làm việc trong lĩnh vực Machine Learning, điều hiển nhiên là chúng ta sẽ cần phải trang bị một nền tảng Toán học “thật tốt”, “thật vững”