Gặp gỡ team Magestore tại series 'Chân chất kể tất - Webinar #2: "How to build data warehouse by Hadoop ecosystem"
Đăng ký tham gia!

Posts Tagged 

Machine Learning

Tech

Tổng quan về AI - Artificial Intelligence

AI là gì? Artificial Intelligence đã phát triển như thế nào
Tech

Machine Learning cơ bản

Machine Learning là gì? Phân biện giữa Machine Learning và AI?
Tech

Con đường học Machine Learning cơ bản

Khi tiếp xúc và làm việc trong lĩnh vực Machine Learning, điều hiển nhiên là chúng ta sẽ cần phải trang bị một nền tảng Toán học “thật tốt”, “thật vững”