Gặp gỡ team Magestore tại series 'Chân chất kể tất - Webinar #9: "Thu hút nhân tài thời 4.0 nhờ chiến lược Inbound Recruiting"
Đăng ký tham gia!

Posts Tagged 

Minh Bạch

Agile & Culture

Thiết kế OKR team: Hướng dẫn đặt mục tiêu với OKRs (Phần 1)

KR hướng tới cải tiến thay đổi về chất, không phải là một cuộc chạy đua cày cuốc để đạt được target. Vì vậy trong vai Coach một team tự chủ, cần có phương pháp tiếp cận hợp lý, để team có thể tự đặt được OKR và action plan.
Agile & Culture

Minh bạch (Transparency) là gì?

Minh bạch là một trụ cột để doanh nghiệp phát triển theo hướng linh hoạt, tiến đến hiệu suất cao. Cùng tìm hiểu định nghĩa và cách xây dựng văn hoá minh bạch trong tổ chức.