Gặp gỡ team Magestore tại series 'Chân chất kể tất - Webinar #9: "Thu hút nhân tài thời 4.0 nhờ chiến lược Inbound Recruiting"
Đăng ký tham gia!

Posts Tagged 

Quản Lý Chất Lượng

Tech

Internal Open Source là gì

Internal Open Source là việc thiết lập văn hóa nguồn mở bên trong doanh nghiệp, tận dụng tất cả các kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất về phát triển phần mềm nguồn mở bên trong nguồn lực của doanh nghiệp.
Business

Quản lý chất lượng: toàn diện theo 14 bước của Crosby

Trong sản xuất và kinh doanh chúng ta thường hay nhắc đến tiêu chí chất lượng cao nhưng thực sự thế nào là chất lượng cao và làm sao để quản lý chất lượng cao?