Gặp gỡ team Magestore tại series 'Chân chất kể tất - Webinar #9: "Thu hút nhân tài thời 4.0 nhờ chiến lược Inbound Recruiting"
Đăng ký tham gia!

Posts Tagged 

Quản Trị Tri Thức

Agile & Culture

Khuyến khích nhân viên chia sẻ tri thức với hệ thống Discourse

Để nhân viên mạnh dạn chia sẻ tri thức sẽ cần phải xây dựng hệ thống đơn giản, dễ dùng, ít rào cản kỹ thuật và rào cản định kiến, cũng như phải có công cụ và chế độ khen thưởng động viên.
Agile & Culture

Xây dựng hệ thống quản trị tri thức doanh nghiệp

Ví dụ xây dựng hệ thống quản trị tri thức trong doanh nghiệp tại Magestore
Agile & Culture

Tri thức là gì

Tri thức là gì? Tri thức có ý nghĩa gì với doanh nghiệp?
Agile & Culture

Để biết quản trị tri thức của bản thân & đội nhóm, bạn cần hiểu tri thức là gì (kỳ 1)

Tri thức là gì? Trong thời đại khối lượng thông tin và tri thức trên toàn cầu ngày càng lớn, bạn cần có những hiểu biết cơ bản về tri thức, từ đó mới biết cách quản trị tri thức của bản thân, của đội nhóm và rộng hơn là cho cả một tổ chức.