Gặp gỡ team Magestore tại series 'Chân chất kể tất - Webinar #9: "Thu hút nhân tài thời 4.0 nhờ chiến lược Inbound Recruiting"
Đăng ký tham gia!

Posts Tagged 

Self Management

Agile & Culture

Quản lý dự án dễ dàng với template đơn giản

Template quản lý dự án đơn giản, thích hợp với những dự án nhỏ xinh, ngắn gọn
Agile & Culture

3 tính chất điển hình của Agile mindset

Sở hữu tư duy Agile sẽ giúp bạn có những cách tiếp cận với các vấn đề xảy ra trong doanh nghiệp và tổ chức như thế nào?
Business

Reflection là gì? Tại sao chúng ta cần làm thường xuyên

Để biết được tiến bộ trong công việc chuyên môn của mình, chắc là bạn sẽ cần đến công cụ này đấy! Hơn nữa đây cũng là một nguồn content dành cho B2B marketing quý giá.
Business

Business analyst cần học gì? - Tổ chức họp brainstorm

Brainstorm là một kỹ thuật được sử dụng khá là thường xuyên tại Magestore. Bài viết này sẽ mô tả chi tiết cách vận dụng kỹ thuật này trong công việc.
Agile & Culture

Working out loud - Văn hoá Minh bạch trong tổ chức

Bài viết chia sẻ lý do khiến các tổ chức hiện đại cần phải cởi mở hơn trong việc chia sẻ thông tin. Và cùng nhìn lại các khía cạnh, hoạt động của nội bộ Magestore trong việc xây dựng văn hóa cởi mở và chia sẻ.
Agile & Culture

Bảng phân quyền - giúp team tự quản với quyền hạn rõ ràng

Cơ thể người là một hệ thống phức tạp, nhiều bộ phận và chức năng cần phải thực hiện cùng một thời điểm. Nhưng khả năng hoạt động và thích ứng lại rất cao