Gặp gỡ team Magestore tại series 'Chân chất kể tất - Webinar #9: "Thu hút nhân tài thời 4.0 nhờ chiến lược Inbound Recruiting"
Đăng ký tham gia!

Posts Tagged 

Trải Nghiệm Khách Hàng Là Gì

Business

3 điều cần biết khi lên chiến lược B2B marketing

B2B Buyer Journey đã thay đổi, những cách làm trước đây không còn phù hợp.
Tech

Phát Triển Phần Mềm Theo 5 Cấp Độ

Mô hình phát triển phần mềm để đạt được mức độ tối ưu về giá trị trong thời gian ngắn nhất. Bằng cách xác định được cái gì là quan trọng nhất và tối thiểu nhất sản phẩm cần có để chiếm lĩnh thị trường.
Business

Kỹ năng Business Analyst: đồng cảm khi giao tiếp

Khi giao tiếp với stakeholders, làm thế nào để giải quyết xung đột khi tương tác, đặc biệt nếu họ là khách hàng đang phản ứng một cách tức giận và khó chịu.
Business

Trải nghiệm khách hàng là gì: hiểu đúng về customer success

Customer Success trong trải nghiệm khách hàng nhằm đảm bảo rằng khách hiểu và hưởng thụ toàn bộ sản phẩm và dịch vụ xuyên suốt từ trước đến sau bán hàng