Gặp gỡ team Magestore tại series 'Chân chất kể tất - Webinar #7: "Phát triển Client-side Framework từ ReactJS"
Đăng ký tham gia!

Posts Tagged 

Văn hóa doanh nghiệp

Agile & Culture

Chuyển đổi số hệ thống tuyển dụng

Tóm tắt quá trình phân tích và lên kế hoạch chuyển đổi hệ thống tuyển dụng nhân sự tại Magestore.
Agile & Culture

Chuyển đổi số như thế nào

Khái niệm chuyển đổi số là gì đã chỉ rõ đây không phải là vấn đề của công nghệ. Đây là bài toán cấu trúc toàn bộ doanh nghiệp.
Agile & Culture

Review sách và đọc sách hiệu quả

Cách viết bài review sách hay? Thế nào là đọc sách hiệu quả?
Agile & Culture

Agile Sales là gì

Khái niệm Agile Sales là gì, đang được thực hành như thế nào?
Agile & Culture

5 hiểu nhầm về việc trân trọng và ghi nhận ở công sở (kỳ cuối)

Bày tỏ sự trân trọng và biết ơn lẫn nhau có phải là mùi mẫn? Chỉ dịp đặc biệt thì mới ghi nhận và trân trọng sự cống hiến và đóng góp của nhau, tư duy này ảnh hưởng như thế nào đến lợi ích của cả tổ chức?
Agile & Culture

5 Hiểu Nhầm về việc Trân trọng và Ghi nhận ở Công Sở (Kỳ I)

Trân trọng và ghi nhận nỗ lực làm việc của nhau tại nơi làm việc là vô cùng quan trọng. Thực tế có nhiều hiểu nhầm quanh chủ đề này khiến chúng ta không làm nó thường xuyên. Khám phá để không mắc sai lầm thêm
Agile & Culture

5 Hiểu Nhầm về việc Trân trọng và Ghi nhận ở Công Sở (Kỳ II)

Ghi nhận là gì? Trân trọng là gì? Có phải chúng ta chỉ cần ghi nhận những điều đặc biệt, những thành tích xuất sắc vượt mong đợi hay không? Nhiều người hay đánh tráo 2 khái niệm này. Hãy tìm hiểu để tránh nhầm lẫn này.