Gặp gỡ team Magestore tại series 'Chân chất kể tất - Webinar #9: "Thu hút nhân tài thời 4.0 nhờ chiến lược Inbound Recruiting"
Đăng ký tham gia!

Posts Tagged 

Webinar

Agile & Culture

7 Tips Giúp Tăng Sự Tương Tác trong Webinar của Bạn

Webinar của bạn thiếu sôi nổi và chưa gợi lên được sự tương tác mạnh mẽ từ người tham gia? Xem thêm 7 tips này để áp dụng ngay!